Skapa din kundavatar

Genom att bli självklar med vem som är din kund kommer du genast märka att du börjar attrahera kunder som uppfyller på din kundavatar. 

Du behöver således skala bort vilka som inte är dina kunder vilket även det kommer ge dig energi att serva dem som du vill serva.
”Du kan inte serva alla så börja med att serva en” 

Lycka till!