Empower your Sustainable Growth

Idag är det den juni 23, 2021! Hur länge vågar du vänta innan du börjar bygga dina strukturkapital?
Läs mer

Tjänster

 

”Vi kan inte lösa våra problem genom att tänka likadant som vi gjorde när vi skapade dem”
– Albert Einstein

Gör du rätt saker och hur vet du det? Allt för många företag försöker kompensera riktning med hastighet och lever således under en ständig stress. Vi tror inte på detta och vår erfarenhet påvisar att du kan få ut mer värde genom att göra mindre, givet att du gör rätt saker. Vi hjälper våra kunder skapa en översikt av sitt strukturkapital, skapa en plan för införandet samt stöttar i förändringen. Strukturkapital är ett samlingsnamn på det som finns kvar i företaget när personalen gått hem för dagen. Strukturkapitalet är sånt som man kapitaliserat på och som inte endast sitter i huvudet på chefer och personal och som gör verksamheten framgångsrik över tid oberoende av att människor kommer och går.
 
Våra kunder är främst medelstora och stora organisationer som har genomgått diverse förändringar och som står inför faktum att det är dags att skapa grundfundament en gång för alla genom att bygga sitt struktur kapital, införa strukturell kompetens som möjliggör både skalbarhet och nya affärsmodeller. Vi är en oberoende leverantör som alltid startar med en genomlysing av verksamhetens 6 strukturkapital. 

Hur skulle det kännas att veta att din verksamhet vilar på en solid grund strukturkapital och strukturell kompetens som gör att du kan skala både upp och ner din verksamhet med minimal risk? 
Hur skulle du vilja att din verksamhet ser ut om 3-5 år?

Affärskapitalet

Alla företag har strukturer för sina affärer men det är sällan de känner till sina viktigaste affärsstrukturer vilket ställer till det i såväl intern och extern kommunikation samt i alla projekt som behrör affären. Vad är vad och är strukturerna skalbara eller behöver de omarbetas så fort en förändring sker? Hållbara strukturer är skalbara och måste därför hanteras helt separat från alla andra strukturkapital samtidigt som alla andra kapital måste ge 100% stöd till affärskapitalet.

Processkapitalet

Alla företag har processer och tyvärr har de flesta organisationen missat effekten med att kapitalisera på sina processer. De har hamnat i processträsket och missat koppla ihop processkapitalet med de andra kapitalen och missar effekten av sina process-satsningar och tenderar att uppfinna hjulet om och om igen. Välstrukturerade lednings, affärs- och stödprocesser finns i alla organisationen och är ett stort kapital som slarvas bort då de går på tvären i organisationen.  

Metodik Kapitalet

Alla företag har angreppssätt och metoder för hur arbetet skall utföras och i vilka IT system etc. Det är inte helt ovanligt att metodbegreppet blandas ihop med processer vilket gör att man behöver uppdatera sina processer så fort man infört nya metoder och system och vips är man inne i ett sammelsurium av förändringar som endast leder till ökade kostnader och större förvirring i organisationen.

Mät & analyskapitalet

Alla företag mäter sin verksamhet men få har infört mätningar och uppföljningar på det som faktiskt är skillnaden som gör skillnaden. Inte helt ovanligt är att man mäter saker som är kontraproduktiva som som driver beteenden som inte bara genererar sub-optimeringar i utan även helt felaktiga beteenden i organisationen. Man blandar ihop MÅL med KPIer och KPIer med nyckeltal o.s.v. och ingen tycks veta vad som är vad. 

l

Dokumentationskapitalet

Alla företag dokumenterar all möjligt och omöjligt och allt för ofta är det ingen som läser det som någon annan producerat. Arbetsrutiner, manualer, guidelines mm skapas men de hänger inte ihop med de andra strukturkapitalen vilket oftast resulterar i att ingen läser dem och skulle man göra det så är det allt för vanligt att de är inaktuella och rent felaktiga. Det kan förvisso vara bra för tänk om någon faktiskt skulle tillämpa felaktiga rutiner… och vilka dokument är egentligen viktiga/kritiska för verksamheten? 

Humankapitalet

Alla företag består av människor och människan är en fantastiskt skapelse som hela tiden strävar efter utveckling och problemlösning. Även om humankapitalet inte anser vara en del av strukturkapitalet så hävdar vi motsatsen. Det är humankapitalet som skapar strukturkapitalet så detta är det viktigare kapitalet av dem alla för utan detta finns det inget värde i de andra kapitalen, såvida verksamheten inte lyckats bygga en helautomatiserad affär som inte behöver en enda människa. 

Ovan 6 strukturkapital skall betraktas som 6 olika kapital men som samverkar för bästa resultat. Således behöver alla 6 kapital utvecklas simultant och det är där den stora utmaningen ligger och det är där som vi på MOSO gör störst skillnad med våra holistiska angreppsätt och metoder. 

  • Uppskattat antal företag som byggt och kapitaliserat på sitt strukturkapital 0,5% 0,5%
  • Potential 99,5% 99,5%

Tillhör din verksamhet de som lyckats eller hittar vi dig bland potentialen?

Om Oss

Build you Leadership and Business the MOSO way!

Namnet MOSO är inspirerat av det kinesiska bambuträdet, som heter just MOSO Bamboo. Efter att MOSO fröet har blivit planterat har det ingen synlig tillväxt ovan mark upp till de första fem åren. Men senast efter fem år börjar trädet plötsligt växa ovan mark, och då med en hastighet av hela tre fot (≈ 1 m) per dygn. Och på bara sex veckor når det sin fulla längd på hela nittio fot (≈ 27m). Den snabba tillväxten hos MOSO-trädet kan bara ske tack vare den solida grund den växer på!

På samma sätt menar vi att företag som har en strategi att bygga och etablera sina 6 kapital kommer ha en hävstångseffekt som liknar MOSO trädets tillväxt.

Dennis Larsson är grundaren av MOSO International AB är en erfaren Affärs och Organisations Arkitekt. Med sitt holistiska synsätt och breda erfarenhet inom verksamhets- och ledarskapsutveckling har han varit motorn i utvecklingen av våra metoder. Han var initiativtagaren och arkitekten bakom flera av IKEAs strukturkapital som än i dag, 20+ år senare tillämpas av verksamheten dagligen. 

Vision, Mission och Värderingar

VISION

Bidra till en värld där människor och företag skapar hållbart värde för varandra.

MISSION

Erbjuda tjänster av hög kvalitet som skapar hållbara lösningar för tillväxt.

VÅRA VÄRDEORD

KUL

Att ha kul när vi jobbar lyfter vår inlärningsförmåga och får saker att fastna.

 

MOD

Att provocera och utmana och genomföra aktioner som ligger långt utanför bekvämlighetszonen.

KÄRLEK

Att visa tillit och ödmjukhet för andras olikheter med intentionen att det vi gör, gör vi för att skapa långsiktiga relationer.

TILLSAMMANS

Att bygga team baserat på mångfald skapar resultat som är större än summan individer (1+1 > 2).

NYFIKENHET

Att ha viljan att lära nytt, lära om och inte minst, lära av.

ENKELHET

Att skapa lösningar som är enkla men samtidigt inte för enkla.

Referenser

Om du fortsätter göra det du alltid gjort kommer du i bästa fall få det du alltid fått!

I had the pleasure of working with Dennis for two years at IKEA Components in Älmhult, collaborating on several project activities related to business performance management, analytics and continuous improvement. We worked together on an initiative aimed to develop a common portal for IKEA Components’ report users where a tailormade subset of reports and information was displayed based on the user’s current role. Besides the conceptual approach (from the first idea to designing the solution and surrounding process) stakeholder management was the most relevant part in this project. Dennis managed to engage our stakeholders and contributors all along the project’s timeline. I was particularly impressed by Dennis’ ability to communicate his vision and “spread the gospel”. That skill often takes years to develop but it seemed to come perfectly naturally to him. And, no matter how tense a meeting, Dennis made sure everyone left inspired and with a smile. Dennis clearly earns my recommendation!

Tim Richter

Data Management | Business Intelligence | Business Analytics | Business Navigation, IKEA

Som coach och mentor är Dennis en person som med sin närvaro, entusiasm, obotliga optimism och tro på människans egen kapacitet både utmanar och gjuter en stabil grund av övertygelse hos sina klienter. Han har en stor portion humor vilket gör att även svåra och tunga ämnen blir ofarliga och han har en förmåga att prata om det som är svårt på ett lättsamt och tillgängligt sätt. Vidare har Dennis en stark strategisk förståelse och hans affärsmannaskap, resultatdriv och ledarskapsförmåga gör att han snabbt förstår de utmaningar som du som chef, ledare eller företagare står inför. Jag kan varmt rekommendera Dennis som mentor eller coach, han kommer hjälpa dig att nå de mål du vill, oavsett om de är personliga eller strikt affärsmässiga.

Jessica Eidemo

Grundare och VD, Eidemo & You AB

Is there another angel to the problem? Can it be view in a different way? Have you thought about this potential solution? Describe where in the business process this will have major impact. This is Dennis at work. He will drive change!

Roland Kvillborn

President, Swedish Movex/M3 User Association

“Jag jobbade tillsammans med Dennis under flera år inom IKEA. Han hade en unik färdighet för att identifiera mina verkliga affärsbehov och integrera dem i lämpliga applikationer och stödjande processer. Hans positiva attityd hjälpte mig också mer än en gång när jag kämpade med några av mina större affärsutmaningar.”

Pelle Olsson

Business Area Manager, IKEA

Om du inte hittar en tid som passar dig i kalendern ovan så kan du skicka in kontaktförfrågan så återkopplar vi till dig så snart vi kan.

9 + 6 =