OBS - Sidan är under ombyggnad!

Läs mer

Gör du rätt saker och hur vet du det?

Allt för många företag försöker kompensera riktning med hastighet och lever således under en ständig stress. Vi tror inte på detta och vår erfarenhet påvisar att du kan få ut mer värde genom att göra mindre, givet att du gör rätt saker. Vi hjälper våra kunder göra rätt saker och därgenom skapa hållbar tillväxt

Våra kunder är små och medelstora företag som vill skapa hållbar tillväxt

Våra kunder har gemensamt att deras verksamhet inte utveckas i den takt de önskar vilket skapar såväl stress som oro inför framtiden. De vill alla öka sin försäljning och skapa hållbar tillväxt.

Vårt koncept bygger på över 30 års erfarenhet om vad som faktiskt är skillnaden som gör skillnaden för hållbar tillväxt. Till skillnad från många andra aktörer på marknaden bygger vår metod på väl genomarbetade metoder som du med enkelhet själv tillämpar i den takt som passar dig. Våra nycklar bygger på en ”gör det själv” modell där du med enkelhet tar del av vår omfattande erfarenheter nedkokade till det som är skillnaden som gör skillnaden för hållbar tillväxt. 

Vi erbjuder även transformativ coaching för dig som känner behov av det. Vårt team består av certifierade coacher och tränare.

Hur skulle det kännas att veta att din verksamhet vilar på en solid grund som du själv byggt upp systematiskt och strukturerat utan risk? Hur skulle du vilja att din/er verksamhet ser ut om 3-5 år?

Tillhör din verksamhet de som lyckats eller hittar vi dig bland potentialen?

PRINCIPERNA BAKOM VÅR modell bygger även på Albert Einsteins bevingade citat

”Gör det så enkelt du kan, med inte enklare”

”Om du inte kan förklara det enkelt, så har du inte förstått det tillräckligt bra”

”Vi kan inte lösa våra problem genom att tänka likadant som vi gjorde när vi skapade dem”

1. Kundfokus

En grundläggande förutsättning för framgångsrik och hållbar tillväxt är att du definierar vilken som är din kund. Ju mer specifikt du kan definiera din kund desto lättare får du förstå deras problem, krav, behov, önskningar och förväntningar. Från det kan du sedan skapa produkter och tjänster som uppfyller, eller ännu bättre, överträffar deras förväntningar. Många företagare gör misstaget att skapa produkter och tjänster baserat på vad de själva tror andra behöver. Detta utan att verkligen förstå vem som är kund och om deras tjänst eller produkt löser det problem som kunden har. Detta är ingen framgångsrik strategi. 

2. Ledarskap

Gässen är en fantastisk förebild för ledarskap. De byter helt enkelt att leda och följa för att säkerställa hållbara framsteg. När ledaren som flyger längst fram i V-formationen blir trött växlar någon annan helt enkelt och tar på sig ledarrollen. På samma sätt anser vi att modernt ledarskap borde fungera. Att känna till dina egna styrkor, egenskaper och förmågor är centralt för att kunna leda dig själv. Att kunna leda sig själv är en förutsättning för att leda andra. Du måste identifiera dina svagheter, drivkrafter och förmågor. Du måste också förstå var du kommer ifrån och vilka strategier du har lärt dig att tillämpa i alla stadier av livet och varför.

3. Navigering

Att känna ditt företag och samtidigt förstå vad som händer i omvärlden och hur det påverkar ditt företag och dina kunder är vår tredje nyckel. Många företag glömmer hela området och riskerar att bli helt överskridna av trender och nya affärsmodeller som växer fram på marknaden. Du måste kunna navigera och förstå vad som händer och hur det påverkar marknaden i allmänhet och dina kunder och ditt företag i synnerhet. Förändringar sker snabbare och du måste förstå vilka trender som påverkar dig och vilka du eventuellt kan ignorera. 

5. Mångfald

Ingen kan göra allt, så du kan bättre omge dig med människor som kompletterar dig i områden där du helt enkelt inte är bäst. För att lyckas med detta måste du omge dig med människor som inte är desamma som du. Detta trots frestelsen att omge dig med likasinnade människor som arbetar och tänker på samma sätt som du gör. Det är så mycket lättare då och du kommer att arbeta så smidigt och fint tillsammans. ”Lika barn lerker bäst”, har vi lärt oss men när det kommer till innovationer och hållbara resultat leker olika barn ännu bättre. Det är dock viktigt att du delar företagets vision, grundläggande värderingar och mål.

6. Mål och Riktning

Många företag och organisationer sätter endast mål på områden som lätt kan mätas. Tyvärr är det inte detsamma som att sätta rätt mål. Mål som skapar hållbar tillväxt kräver ett större perspektiv och du måste vara kreativ när du bestämmer vilka mål du ska ha och hur du ska följa upp. Det är också vanligt att människor och organisationer sätter mål handlingar, dvs saker de ska göra vilket och glömmer helt bort att sätta resultatmål. Det finns de som hävdar att endast 3-5% av världens befolkning sätter mål? Visst detta låter helt galet men om du tänker på det ett ögonblick kan det vara korrekt. Hur sätter du mål i ditt företag och i ditt liv? Är de tydliga och väldefinierade?

7. Ständigt Lärande

Få människor har tid att göra rätt från början, medan de verkar ha hur gott om tid som helst att göra om, och om och om. Kontinuerlig utveckling handlar inte om att göra många saker, det handlar om att göra RÄTT saker, saker som betyder något. Saker som som skapar framdrift mot dina definierade mål. Saker som ger energi och som du helt enkelt inte kan misslyckas med att genomföra. Dina handlingar måste ge tillbaka så mycket energi och lärande så att du kan orkar skapa en affär med hållbar tillväxt. Dessutom måste du utveckla dina kompetenser inom flera områden samtidigt. Du behöver göra saker parallellt, vilket helhetssyn och andras engagemang.