DEFINIERA DINA VÄRDERINGAR

Varför är värderingar viktigt?

Värderingar är sådant som är viktigt för oss och det är våra värderingar som avgör vad vi anser vara bra eller dåligt, rätt eller fel.

Vad är värderingar?

Värderingar är generaliseringar på en hög nivå som beskriver det som är viktigt för dig, de utgör således ett filter. Det är våra värderingar som avgör hur vi känner om våra egna och andras handlingar och som styr våra beslut.

MOSOs filosofi bygger på hållbar tillväxt och eftersom det är våra värderingar som styr vårt undermedvetna blir våra värderingar helt avgörande för att skapa hållbar tillväxt. Därför bygger vår modell på att du definierar dina värderingar utifrån tre (3) perspektiv för att säkerställa kongruens (samstämmig) i dina värderingar. 

Nedan formulär ger dig både metod och struktur, så att du på egen hand kan definiera dina hållbara värderingar.

Lycka till!

*” anger obligatoriska fält

Ditt Namn*
✓ Valid number ✕ Invalid number
E-post*
Den e-post dit vi kommer skicka din PDF

Värdeord i 3 perspektiv

Nedan skriver du ner vad som är viktigt för dig utifrån 3 perspektiv i ditt liv. Yrke/Sysselsättning, Familj/Relationer samt för dig som individ. NOTERA att samma värdeord kan förekomma i fler områden.
Här skriver du ner värdeord som är viktiga för dig ur ett yrkesperspektiv. Viktigt! Skriv endast ett ord per rad då det kommer underlätta för dig i nästa skede när du skall rangordna orden sorterat ur ett viktighetsperspektiv, mer om det senare. Ge dig själv tid att komma på fler ord, minst 10 bör du få ihop.
Här skriver du ner värdeord som är viktiga för dig ur ett familje / relationsperspektiv. Viktigt! Skriv endast ett ord per rad då det kommer underlätta för dig i nästa skede när du skall rangordna orden sorterat ur ett viktighetsperspektiv, mer om det senare. Ge dig själv tid att komma på fler ord, minst 10 bör du få ihop.
Här skriver du ner värdeord som är viktiga för dig som individ. Viktigt! Skriv endast ett ord per rad då det kommer underlätta för dig i nästa skede när du skall rangordna orden sorterat ur ett viktighetsperspektiv, mer om det senare. Ge dig själv tid att komma på fler ord, minst 10 bör du få ihop.

VIKTIGT - Nästa steg är då det händer!

Nästa steg, dvs nu när du fyllt i alla dina värdeord är att får dina svar i en PDF via e-post. Skriv ut PDFen, alt kopiera dem och klistra in dem i en Excel fil eller dylikt så att du kan jobba vidare med dem. Du skall nu rangordna dina värdeord för att hitta de som är viktigast för dig. Först utifrån de 5 perspektiven och sedan totalt. Detta gör du genom att låta vare värdeord "möta" alla andra värdeord vilket du gör genom att sätta ett ”streck” för vinnaren. Börja uppifrån och jämför ditt första ord med ditt andra och sätt ett streck för det ord som är viktigast av de 2. Fortsätt jämföra första ordet med det tredje ordet och sätt ett streck för det viktigaste av de två orden. Fortsätt så med hela listan inom respektive perspektiv och när du jämfört första ordet med det sista i listan så tar du det andra ordet och jämför med det tredje tills att du har jämfört alla ord med varandra. Nu kan du utläsa vilka 3 ord som fått flest streck. Gör sedan på samma sätt med varje perspektiv för att få fram de 3 viktigaste värdeorden i varje perspektiv. Du har nu totalt 15 ”vinnande” ord (3 per perspektiv, varav vissa kan vara samma) När du rangordnat alla 5 perspektiven är det dags att ställa dina "15-ish" värdeord mot varandra. Det gör du på samma sätt som tidigare men denna gång använder du de 3 "vinnande" värdeorden per perspektiv i din rangordning. När du gjort detta har du definierat dina hållbara värderingar. Med fördel kan du nu med hjälp av alla dina ord skapa EN mening som beskriver lite mer hur du definierar dina värdeord. Som exempel, se våra kärnvärden här https://moso.se/om-moso/ där vi med hjälp av vissa ord som inte valdes ut som värdeord men som gav oss underlag för att definiiera respektive värdeord. Exempelvis hade vi Tillit, Ödmjukhet och Relationer som viktiga värdeord i vår lista vilka nu ingår i definitionen av vad vi menar med kärnvärdering Kärlek. En bra benchmark är att landa på en total av 3-6 värderingar totalt för att "tvinga" fram det viktigaste och möjliggör att du kommer ihåg dem.